Sorumluluğumuzdaki tasarım ve uygulamalarda iyi planlanmış bir projenin hem zamanı doğru kullanmak hem de en uygun ekonomik şartları sağlamak adına doğru projelendirme ve doğru mühendislik yaklaşımı ile hareket etmekteyiz.

  • Saha yerleşimi ve sistem tasarımının yapılması,
  • Proje çizimlerinin oluşturulması,
  • Mühendislik hesapları,
  • İş programının yapılması,
  • Malzeme özelliklerinin belirlenmesi,
  • Üretim değerlerinin simüle edilmesi,
  • Gölgelenme analizlerinin yapılması,
  • Doğru fotovoltaik panel seçimi,
  • DC kablo seçimi ve koruma sistemleri,
  • İnvertörler ve alçak gerilim sistemler,